15 C
New York
jeudi, septembre 21, 2023

Timoun 2000: Ant pèsepsyon ak reyalite

Konpòtman ou, atitid ou nan yon anviwònman sosyal konn fè menm anviwònman sa kategorize ou epi ba ou yon karakteristik ki pwòp ak ou parapò a sa li jije ki bon oubyen mal men si li pa ta sa vre; estereyotip.

Pa gen twò lontan, nou tande nan bouch anpil jenn bray, jenn fi, adolesan e menm adilt yon sèl eslogan ki se “timoun 2000”. Sou rezo sosyal yo menm se pa pale okontrè se la endividi yo kalifye timoun 2000 afiche yo poste swa foto oubyen videyo. Eslogan sa tatiyèt kiryozite nou pou n al chache tante eskplike sa li charye dèyè li kòm valè, kòm jijman epi sou kisa li chita egzat? Kisa ki fè yo plase yon seri endividi nan yon espas tan epi atribye a yo yon seri valè?

Nan tout lang sou latè genyen yon fenomèn ki rele IN VITRO, IN VIVO . In vitro a se mo oubyen ekspresyon ki rantre nan lang la kote se yon gwoup moun ki mete yo dakò pou mete li, pakont In vivo a limenm se yon seri mo oubyen ekspresyon ki rantre nan lang lan san se pa moun ki kreye li, li jis vini suivan jan reyalite sosyete a ap evolye a. Moun nan vini ak mo a epi moun vin renmen l si n ka pran yon egzanp: fè wana mache. Sa konn rive mo a oubyen ekspresyon an tou rete nan lang la konsa tou aprè yon ti tan li disparèt.

Jounen jodi a se yon koze Timoun 2000 k ap pale nan lari a , sou entènèt atravè rezo sosyal yo. Men lè nou ale pi lwen nan refleksyon nou, nou vin wè eslogan sa pa piti parapò a sa li charye dèyè li andeyò lòt konotasyon yo ba li yo.

Jan nou di l la, se yon eslogan ki charye yon bann bagay dèyè l pou montre endividi ki fèt nan peryòd 2000 yo nan peyi Dayiti yo diferan ak jenerasyon avan an men diferans lan chita sou yon pèsepsyon negatif ki travèse jenerasyon 2000 lan ki montre konpòtman yo manifeste tout sa k pa bon lakay yo, sa yo jije jenerasyon avan peryòd 2000 lan pa genyen.
Yo di timoun 2000 yo cho, pye yo lejè, yo vakabon, yo plis renmen pwogram pase lekòl, yo plis sou fè bagay ki p ap itil yo anyen, yo pa respekte granmoun, yo bandi, yo renmen zen, yo renmen tou pare si nou t ap site sa yo sèlman. Angwo timoun 2000 yo se kategori moun ki echwe paske yo nan tout sa k pa bon. Modèl diskou sa yo sòti anndan vant dinamik sosyete a ki, limenm nan yon pèpetyèl chanjman charye yon seri faktè sosyal, kiltirèl deyè li ki kapab enfliyanse endividi a pou kanplie li jan li bezwen li ye a. Sa ki vle di “Timoun 2000” la se pa nan syèl li sòti, se sosyete a ki bay li epi ki fè li konstui yon modèl pèsepsyon sou tèt li. “Le sentiment d’identité oscille donc entre un pôle représenté par l’idéal du moi et le surmoi, marquant l’intériorisation des modèles sociaux, et un pôle traduisant la perception que le sujet a de lui-même dans son engagement au sein d’une réalité sociale mouvante”. ( Edmond Marc, 2005). E se sou sa menm sosyete sa ba w la li pral kategorize ou kòm endividi epi ou pral defini tèt ou nan yon santiman idantite.
“Je peux aussi me définir à partir des caractéristiques variées que les circonstances rendent plus ou moins saillantes : en tant qu’appartenant au sexe masculin ou féminin ; en tant que jeune ou adulte; en tant qu’exerçant telle ou telle profession ; en tant qu’adhérant à telle religion, telle idéologie, telle famille politique ; en tant qu’appartenant à telle classe sociale, à telle ethnie ou à telle nation”( Edmond Marc, p. 121)

E remak nou fè, endividi ki fèt nan peryòd sa yo asepte sosyete a wè yo konsa andepi tout sa eslogan an charye dèyè li kòm valè negatif. Dayè yo montre sa nan konpòtman yo. Men pou n konprann paradòks sa nou al founi je n nan yon tèks Gustave-Nicolas Fischer ekri ki rele ” les conceps fondamentaux de la psychologie sociale” kote li di , nan yon chapit ki pote tit idantite sosyal “idantite a se pwodui yon pwosesis entèraktkif ki genyen ant endividi a ak chan sosyal la, li pa sèlman yon eleman nan karakteristik endividyèl yo”. Sa ki vin fè nou konprann timoun 2000 yo enskri yon chema idantite. Idantite sa ap kale yo paske Kounye a, sosyete a fè nou wè yo se yon pwoblèm nan entèraksyon yo. Ò chanje konpòtman yo se pa yon bagay fasil paske yo pa fòme yon gwoup. E Jan Kurt Lewin di l la ” li pi fasil pou modifye abitid manm yo nan yon gwoup ke abitid endividi ki izole youn lòt yo” .

Sosyete yo enskri yo nan yon pèpetyèl chanjman, chanjman sa yo kreye nouvo atitid, nouvo konpòtman, nouvo panse lakay chak moun suivan evolisyon reyalite yo parapò a faktè enflyans yo. Kidonk ap toujou gen yon mo, espresyon oubyen yon eslogan pou falifye youn oubyen plizyè moun ansanm, Timoun 2000 la se youn ladan yo. Nou ka toujou gade li ak yon lòt linèt pou pèmèt moun konprann li pi byen.

Referans
FISCHER ,Gustave-Nicolas, les concepts Fondamentaux de la psychologie sociale,2020.
MARC, Edmond, psychologie de l’identité: soi et le groupe, ed,Dunod, 2005
OBERLÉ, Dominique, La dynamique des groupes,ed,PUG,2015

Related Articles

5 Commentaires

  1. Sajès popilè a pap jwe avèk nou. Yap toujou nan fason pa yo Di sa yo wè.

    Antouka nou nan Yon dinamik ki make evolisyon sosyete a avèk Yon pakèt chanjman nan fason nou te wè epi konprann koze plezi, sèks, lanmou, ak fanm nan sosyete a.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Stay Connected

22,878FansJ'aime
3,869SuiveursSuivre
0AbonnésS'abonner
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Toutes Les Dernières Informations Du Monde Avec Passion Info Plus