15 C
New York
lundi, juin 5, 2023

Èske yon fanm ansent kapab toujou gen règ li?

Gen anpil mit ki konstitiye kilti nou kòm pèp. Jan anpil Ayisyen panse yo ka mare pitit nan vant yon moun e panse gwosès sa ka dire plis pase 9 mwa, konsa tou gen lòt ki kwè yon fi ka ansent epi règ li vini chak mwa. Redaksyon Passion Info Plus te bat bouch ak doktè Kerry Norbrun sou pwen sa.

Nan ka kote yon fi ansent epi li wè l ap plede bay san, li dwe retire koze règ nan tèt li. Selon Doktè Kerry Norbrun, seyman nan moman gwosès ka gen rapò ak enplantasyon anbriyon an nan matris la, ka gen ti seyman oswa anpil nan yo konn gen koulè mawon oubyen wouj, ti boul san ak ti tach nan moman enplantasyon an. Seyman sa konn dire 2 a 3 jou, toutfwa, li pa konsa lakay tout fi.

Konsa tou, chanjman « òmonn » yo konn lakoz pèt vaginal oswa seyman pafwa li kapab menm jan a règ. Nan elaborasyon l, Doktè Norbrun fè n konnen tou seyman pandan gwosès la nan kèk ka kapab yon « Avòtman sanzatann » oswa tou lòt konplikasyon pandan gwosès la ki donk li nesesè pou konsilte yon medsen nan ka sa yo .

Seyman konn nòmal

Doktè Kerry Norbrun klè sou sa, depi w ap bay san pandan ou ansent ou pa gen lòt opsyon : se kouri al kay Doktè. E konsa tou, seyman gwosès la depann de peryòd jestasyon an, kantite tan fi a genyen li ansent. Paske li nòmal lakay kèk fi, seyman sa a konn prezante premye semèn ak twazyèm semèn kote fi a kapab wè ti tach, ti sekresyon koulè mawon.

Daprè li, sak pi enpòtan pou preyokipe fi ki nan pozisyon sa se kontwole kantite ak koulè seyman sa epi gade konbyen jou l ap fè. Si anomali sa akonpanye ak doulè nan vant, doulè nan basen, kranp nan vant se yon siy move kouch.

Koz ki konn fè fanm ansent la ap bay san kapab :
-Gwosès ektopik, sa vle di an deyò matris la, e lè sa anplis san moun nan ap santi yon doulè yon bò anba ti vant li
-Move kouch
-Mò fetal (fetis la mouri nan vant ou)
-Si pandan plasennta ap devlope òl matris ou ka irite, pandan peryòd gwosès la òmonn yo vin rann kòl fi an sansib sa ki lakoz li irite pi fasil
-Se ka enfeksyon vajinal oubyen enfeksyon nan kòl matris
-Se ka yon menas avòtman…

Doktè pi gwo zanmi fanm ansent

Prevansyon pou ka kote fi ansent la ap bay san trè senp. Tout fanm ansent dwe gen yon medsen ki asiste l pou veye tout ti detay pandan gwosès la, pou byennèt fi a ak fetis la, pawòl Doktè Kerry Norbrun ki ensiste pou di : “ Si w ansent ou wè w ap bay san epi vant ou ap fè w mal anpil ou gen kran, ale kay doktè rapid ”.

Souvan, lè fanm ansent ap bay san nan vajen l sa konn rive li banalize sa, li panse se règ epi malerezman li konn pèdi lavi l oubyen li pèdi pitit la. Nan sans sa, Doktè Kerry Norbrun di gen moman kote fanm ansent la ka gen ti san k ap koule nan vagen an li ka panse se règ li, sa ki nòmal lakay kèk fanm ansent sitou nan premye a twazyèm trimès gwosès la, men fòk nou konnen se pa règ, pito se yon kote l ap senyen e tout fanm ansent ki ta remake l ap bay san dwe al kay Doktè rapid.

Pandan tout peyi ap vanse, jounen jodi a se yon nesesite pou Ayisyen panche sou Lasyans. Yon peyi ki chaje ak mit, sante ta dwe priyorite pou sove lavi sak lage pou kont yo.

Related Articles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Stay Connected

22,878FansJ'aime
3,800SuiveursSuivre
0AbonnésS'abonner
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Toutes Les Dernières Informations Du Monde Avec Passion Info Plus